30° Açık

Değerlerimiz

- Mart 7, 2023 2:26 pm A A

• İnsanlar arasında din, dil, cinsiyet, ırk, sosyal statü ayrımı yapmamak.
• İnsan yaşamını korumak.
• Doğaya ve canlı yaşamına saygılı olmak.
• Çalışmalarda insan onurunu ve haysiyetini korumak.
• Cömertlik ruhuyla hareket etmek.
• Bireysel ve kurumsal olarak devamlı daha iyiyi hedeflemek.
• Takım çalışmasının gerekliliklerine ve sorumluluklarına sahip olmak.
• Dünya’ya ve insanlığa olan sorumluluklarımız doğrultusunda bilinçlenmek ve bilinçlendirmek.
• İletişimde saygılı, açık ve anlaşılır olmak.
• Değişim, gelişim ve ilerlemenin süreklilik gerektirdiğini bilmek.
• Gönüllülük esasıyla hareket etmek.

- 2:26 pm A A
BENZER HABERLER