34° Açık

Temel İlk Yardım Eğitimi

- Aralık 6, 2016 5:13 pm A A

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Sınav ve Sertifika” tab_id=”1481036964344-083d06e9-7013″][vc_column_text]first-aid-Image

Sertifikalı İlkyardım Eğitim programları, Sağlık Bakanlığından ilkyardım eğitimi verme ve ilkyardımcı sertifikası düzenleme yetkisi olan kurumlar tarafından düzenlenir.

Eğitimi takip eden 1 hafta içinde İl Sağlık Müdürlüğünce verilen tarihlere uyularak katılımcıların sınavı gerçekleştirilmektedir.

Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir:

Katılımcılar yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavın her aşamasından 100 tam puan üstünden en az 85 puan alarak “ilkyardımcı” sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

Sınavlar hafta sonları yapılmaktadır.

Sınav, Sağlık Müdürlüğü Ekipleri gözetmenliğinde yapılmakta merkezimizin eğitimcileri başından sonuna kadar sınavda yer almaktadırlar.

Sınavda başarısız olan katılımcı 2. bir sınava girebilir.

Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara, İLKYARDIM EĞİTİM SERTİFİKALARI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTLARI verilir.

Belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıl sonunda yapılan güncelleme eğitimi ve sınavı ile sertifika süresi uzatılır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yer ve Süre” tab_id=”1481036964368-fc2745fc-f3e5″][vc_column_text]sağlık bakanlığıSertifikalı İlkyardım Eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

Sertifika İlkyardım Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir

Katılımcı sayısı 10 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların eğitimleri Merkezimizde düzenlenen “GENEL KATILIMLI” programlarla gerçekleştirilmektedir. GENEL KATILIMLI eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum   tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.

En az 10 katılımcısı olan kuruluşlar eğitimin kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

İlkyardım eğitimi,  azami yirmi   kişinin  eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine olanak veren kişi başına asgari üç buçuk metre kare, kullanım alanı olan en az 20 metrekarelik eğitim salonu, idare odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda verilir.

Temel İlk yardım Eğitimi Toplam 16 saat (2 gün) sürmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Eğitim İçeriği” tab_id=”1481037466089-56481d1f-d827″][vc_column_text]Eğitimin programı ve zaman planı ilkyardım yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

1.GENEL İLK YARDIM BİLGİLERİ

 • İlkyardım Nedir?
 • Acil Tedavi Nedir?
 • İlkyardımcı Kimdir?
 • İlkyardımın Öncelikli Amaçları
 • İlkyardımın Temel Uygulamaları
 • İlkyardımcının Müdahale İle İlgili Yapması Gerekenler

2.HASTA YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Vücudu Oluşturan Sistemler
 • Vücutta Nabız Alınabilen Bölgeler
 • Hasta / Yaralının Değerlendirilmesi
 • Hasta / Yaralının İlk Değerlendirme Aşamaları
 • Hasta / Yaralının İkinci Değerlendirme Aşamaları
 • Olay Yerini Değerlendirilmesi

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

 • Solunum ve Kalp Durması
 • Hava Yolunu Açmak
 • Temel Yaşam Desteği
 • Yapay Solunum ve Kalp Masajının Uygulanması
 • Tam Tıkanıklık Olan Kişilerde Heimlich Manevrası

4.KANAMALARDA İLKYARDIM

 • Kanama ve Çeşitleri
 • Kanamalarda İlkyardım Uygulamaları
 • Hangi Durumlarda Turnike Uygulanmalıdır?
 • Şok Nedir?
 • Şok Belirtileri ve Çeşitleri
 • Şokta İlkyardım Uygulamaları
 • Şok Pozisyonu Nasıl Verilir?

5.YARALANMALARDA İLKYARDIM

 • Yara Nedir?
 • Yaraların Ortak Belirtileri ve Çeşitleri
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Ciddi Yaralanmalarda İlkyardım
 • Delici Göğüs Yaralanmalarında İlkyardım
 • Delici Karın Yaralanmalarında İlkyardım
 • Kafatası Ve Omurga Yaralanmalarının Önemi
 • Kafatası Ve Omurga Yaralanmalarının Çeşitleri ve Belirtileri
 • Kafatası Ve Omurga Yaralanmalarında İlkyardım

6.YANIK DONMA SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM

 • Yanık Nedir?
 • Kaç Çeşit Yanık Vardır?
 • Yanığın Ciddiyetini Belirleyen Faktörler
 • Yanıklar Nasıl Derecelendirilir?
 • Yanığın Vücuttaki Olumsuz Etkileri
 • Isı İle Oluşan Yanıklarda İlkyardım
 • Kimyasal Yanıklarda İlkyardım
 • Elektrik Yanıklarında İlkyardım
 • Sıcak Çarpması Belirtileri
 • Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 • Donuk Belirtileri
 • Donukta İlkyardım

7.KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

 • Kırık Nedir?
 • Kırıklarda İlkyardım
 • Burkulma ve Belirtileri
 • Burkulmalarda İlkyarım
 • Çıkık ve Belirtileri
 • Çıkıkta İlkyardım
 • Kırık Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Yöntemleri

8.BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

 • Bilinç Kaybı ve Belirtileri
 • Bilinç Bozukluğu ve Belirtileri
 • Bilinç Bozukluğunda İlkyardım
 • Koma Pozisyonu
 • Sara Krizi (Epilepsi) Nedir?
 • Sara Krizi Belirtileri Nelerdir?
 • Sara Krizinde İlkyardım
 • Kan Şekeri Düşmesi ve Nedenleri
 • Kan Şekeri Düşmesinde İlkyardım
 • Göğüste Kuvvetli Ağrı Nedenleri Belirtileri
 • Göğüs Ağrılarında İlkyardım

9.ZEHİRENMELERDE İLKYARDIM

 • Zehirlenme Nedir?
 • Zehirlenmelerde Genel Belirtiler
 • Sindirim Yoluyla Zehirlenmede İlkyardım
 • Solunum Yoluyla Zehirlenmede İlkyardım
 • Cilt Yolu İle Zehirlenmede İlkyardım
 • Zehirlenmelerde Genel İlkyardım Kuralları

10.HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

 • Kedi Köpek Isırmalarında İlkyardım
 • Arı Sokmalarında İlkyardım
 • Akrep Sokmalarında İlkyardım
 • Yılan Sokmalarında İlkyardım

11.GÖZ KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

 • Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

12.BOĞULMALARDA İLKYARDIM

 • Boğulma Nedir?
 • Boğulma Nedenleri ve Belirtiler
 • Boğulmalarda Genel İlkyardım

13.HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

 • Hasta Yaralı Taşımasında Genel Kurallar
 • Acil Taşıma Teknikleri
 • Sürükleme Yöntemleri
 • Araç İçindeki Yaralıyı Taşıma
 • Sedye İle Taşıma Teknikleri

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yasal Zorunluluklar” tab_id=”1481037517491-dbcc70b8-8220″][vc_column_text]İLKYARDIM EĞİTİMİNİN YASAL GEREKÇESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ( R.G: 30.06.2012/28339)

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 11 – (1) İşveren;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

 

4857 İŞ KANUNU ( Resmi Gazete 10.06.2003 Sayı:25134 )

Madde 77

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler; yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 105:

Kanunun 77. Maddesi hükmüne aykırı hareket eden… işveren veya işveren vekiline para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği (Resmi Gazete: 18.03.2004 Sayı: 25406)

Madde 14: Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Madde 29: İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295. madde hükmü doğrultusunda işlem yapılır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

- 5:13 pm A A
BENZER HABERLER