10° Kapalı

Üyelik Taahhütnamesi

- Ocak 25, 2023 5:53 am A A

İNEGÖL DOĞAL AFETLER ARAMA KURTARMA (İNDAK)

Üyelik Taahhütnamesi

 • İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK)’ın aldığı karar ve kurallarına uyacağıma,
 • İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibine üye olmam halinde ekiple ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında ekip içinde veya dışında, kamuoyuna karşı ekibin itibarını zedeleyecek konuşmalar yapmayacağımı, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmayacağımı,
 • İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibinin bir üyesi olarak temsil ettiğim, protokolümüz olan ve işbirliği içerisinde hareket ettiğimiz İnegöl Belediyesine ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibine zarar verecek, itibarını sarsacak hareketlerde ve/veya sözlü davranışlarda bulunmayacağımı,
 • İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibine ait malzemeleri, belgeleri, araç ve gereçleri ekip birim sorumlusunun izni olmadan ve özel işlemlerimde kullanmayacağımı, bunları ekip adına koruyacağımı, kaybetmeyeceğimi, zamanında iade edeceğimi, herhangi bir malzeme, araç veya gerecin kaybedilmesi ve/veya zarar görmesi durumunda her türlü maddi/manevi sorumluluğu üstlenerek karşılayacağıma,
 • Kriz merkezinde yer alan depolama düzenini bozmayacağıma, kişilerle paylaşmayacağıma, İlgili birim sorumlusu ve/veya ekip başkanıyla paylaşmadan veya görevlendirme yapılmadan; kişi, kurum ve kuruluşlarla İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi adına görüşmeler yapmayacağımı, taleplerde bulunmayacağımı,
 • Ekibi zor durumda bırakacak vaatlerde bulunmayacağımı, ekip yönetimine bildirmeksizin yazılı/görsel medya ile irtibata geçmeyeceğimi, kişilerle bilgi paylaşımında bulunmayacağımı,
 • Ekip içinde veya dışında diğer bir üye hakkında rencide edici, küçük düşürücü konuşmalar yapmayacağıma, suçlama, iftira, sataşma, küfür etme, yalan söyleme gibi karşı tarafı zor durumda bırakabilecek olumsuz konuşmalardan kaçınacağıma,
 • İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi üyesi olduğum sürece, ekip ismi taşıyan giysilerle veya ekip kimliğinin görünür Şekilde tarafımca taşındığı hiçbir ortamda siyasi, vicdani, ahlaki, hayat görüşümü, üyeleri rahatsız edecek ve/veya ekibin itibarına zarar verebilecek Şekilde açıklamalar yapmayacağıma, empoze etmeyeceğime, tartışma yaratmayacağıma,
 • Operasyon ve eğitim faaliyeti esnasında ateşli silah kullanmayacağıma, arama kurtarma faaliyetleri ve operasyonlarında kullanılan araç, gereç, ve ekipman dışında kesici, yaralayıcı, ve öldürücü nitelik taşıyan, ilgili kanun gereği taşımanın ve kullanmanın suç arz ettiği herhangi bir cismi üzerimde bulundurmayacağımı,
 • Toplantı, eğitim, seminer ve operasyonlara geçerli mazeretim olmadan aksatmadan katılacağıma,
 • Ekip yönetiminin izni olmadan, operasyonlara çıkmayacağıma, operasyonlarda alkol almayacağıma, ya da alkollü dolaşmayacağıma, reçete ile belgelenmiş tıbbi zorunluluk dışında uyuşturucu ve keyif verici maddeler kullanmayacağımı,
 • Aldığım görev ve sorumluluklarımı geçerli mazeretim olmaksızın geciktirmeyeceğimi, yavaşlatmayacağımı, engellemeyeceğimi, yönetim kurulunun veya birim sorumlusunun aldığı karar ve kurallara uyacağıma, başka bir gönüllü üyenin çalışmasını engellemeyeceğimi,
 • Sosyal paylaşım sitelerinde ekip liderinin haberi olmadan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK)’ı temsilen sözlü ya da yazılı paylaşımlarda bulunmayacağıma,
 • İNDAK yönetim kurulunun hakkımda aldığı her türlü uyarı (sözlü veya yazılı) ihtar, kınama, uzaklaştırma, ihraç gibi cezai uygulamalara, sözlü veya yazılı savunma dışında karşı gelmeyeceğimi ve uyacağımı,
 • Ekipten çıkma, çıkarılma durumlarında Şahsımda bulunan ve ekibe ait olan araç, gereç, malzeme, giysi, kimlik gibi ekip kurumsal kimliğini tespit eden ve ekibe ait olan her türlü malzemeyi ücretini vermiş olsam da 3 (ÜÇ) gün içerisinde iade edeceğimi, etmediğim durumlarda İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) tarafından Şahsıma bildirilen bedeli ödeyeceğimi, ,
 • Yapılan eğitim, tatbikat, operasyon vb. gibi faaliyetlerde hava Şartları, faaliyetin zorluk derecesi, tecrübe eksikliği, malzeme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, antrenman eksikliği, dikkatsizlik/Konsantrasyon/ Aşırı enerji harcanması ayarlanamaması, özgüven fazlalığı, teknik cihaz kullanım riskleri, telaşlanmak ve /kontrol kaybı vs. nedenleriyle risk içerdiği hususunun tarafıma yapıldığı, yapılması durumunda sorumluluk kabul edilmeyeceği ,
 • Oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda veya kaza yada yaralanma ve ölümde bu risklerden herhangi birinin oluşumu ile meydana gelebilecek yaralanma veya ölüm olaylarından kimsenin sorumlu olmadığını,
 • Dernek üye formu doldurduktan sonra 3 ay içerisinde
 1. AFAD gönüllülük sayfası eğitimleri,
 2. Kimlik fotokopisi,
 3. Sabıka kaydı,
 4. Sağlık raporu,
 5. Aşı kartı(tetanoz),
 6. SGK kaydı,
 7. Ehliyet fotokopisi(varsa)
 8. İlk yardım belgesi(varsa) belgeleri derneğe teslim edeceğimi,
 • Dernek aidatını 3 ay arka arkaya ödemediğimde dernek üyeliğinden çıkarılacağımı,
 • “YÜKSEK TANSİYON, KALP RAHATSIZLIKLARI, ASTIM GİBİ SOLUNUM RAHATSIZLIKLARI İLE ADALE/EKLEM ROMATİZMASI, EPİLEPSİ (SARA) VS. DOĞADA ve ZOR ŞARTLARDA TEDAVİSİ SON DERECE GÜÇ OLAN HASTALIKLARA SAHİP KİŞİLERİN FAALİYETLERE KABUL EDİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA “ tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, bu hastalıklardan herhangi birine sahip olmadığımı ve anlatılan bu riskleri ve tehlikeleri anladığımı ve aktivitelere katılmak istediğimi kabul ve beyan ederim.
- 5:53 am A A
BENZER HABERLER